Syndentos®

Bạn cần tư vấn? Liên hệ ngay

Syndentos®

Syndentos® sử dụng quy trình phát triển nội bộ, đảm bảo rằng vật liệu sẽ đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật về chức năng, độ tinh khiết và gánh nặng sinh học.

 Các chuyên gia của chúng tôi cũng giám sát quá trình sản xuất của Syentent®® ở khu vực Đông Nam Á mà chúng tôi có mặt. Các chuyên gia của chúng tôi cũng cung cấp đào tạo và giáo dục quá cá nhân, nhà phân phối, nha sĩ, bác sĩ phẫu thuật và nhân viên của họ.

Tất các thông tin đưa ra chỉ chú trọng vào hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị sản phẩm.

Dành cho các nha sĩ nói chung, bác sĩ định kỳ, bác sĩ phẫu thuật và nhà phân phối.

Nhấp vào đây để giử yêu cầu và mẫu đơn đăng ký